Fluensys | POPELIM
1701
page-template-default,page,page-id-1701,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

POPELIM

Cercetări teoretice şi experimentale pentru conceperea unei tehnologii de epurare avansată (prin flotaţie) a apelor puternic încărcate

Informații generale:

Program finanțare: UEFISCDI – Program Inovare – Subprogram Cooperare Europeană
Acronim: POPELIM

Parteneri:

CO Cehia: DEKONTA, a.s.
CO Romania: S.C. DFR SYSTEMS S.R.L.,
P1: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND

Alte informații:

Coordonator: DFR Systems SRL
Director proiect: CSIII ing. Gabriel Petrescu
Perioada de implementare: 16/06/2010 – 30/11/2012

Linkuri utile:

Program Eureka – http://www.eurekanetwork.org/
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învâțământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) http://uefiscdi.gov.ro/

Obiectivul proiectului:

Scopul proiectului îl reprezintă cercetarea și implementarea unor tehnologii performante de decontaminare a solurilor poluate cu POPs-uri, cercetări materializate prin realizarea unei tehnologii inovative de foarte mare eficiență.

Obiective măsurabile:

Obiectivele specifice pe etapele de cercetare-dezvoltare pentru rezolvarea problemelor egate de remedierea solului poluat cu POPs-uri sunt după cum urmează:

 • identificarea și caracterizarea fizico-chimică și biologică a solurilor poluate cu POPs-uri;
 • evaluarea tehnico-economică a posibilităților de remediere a solurilor poluate cu POPs-uri;
 • selectarea variantei optime de remediere a solului;
 • implementarea la nivel pilot a tehnologiei de remediere propuse.

Industria chimică, prin produsele pe care le fabrică, aduce o contribuție esențială la ridicarea standardului de viață al societății umane. Produsele chimice precum substanțele energetice, îngrășămintele agricole, conservanții alimentari și multe altele, pe lângă efectul benefic, aduc însă și mari prejudicii mediului înconjurător și sănătății oamenilor. Oamenii de știință au alarmat factorii de decizie din țările lumii asupra unor substanțe persistente, rezistente la degradarea naturală, care au influențe destructive asupra biosului și în mod special asupra omului – poluanții organici persistenți, codificate sub denumirea de POPs-uri. Aceștia au efecte pe termen lung, cumulative. Acționează asupra organelor vitale, de reproducere, a sistemului imunitar și sunt cancerigene.

POPs-urile au efecte majore asupra populațiilor, pătrunzând în corpul uman în special prin lanțul alimentar contaminat, prin lapte (inclusiv cel matern, pește, carne, fructe ș.a.). Acești produși au o tendință marcantă de a penetra membrana celulară și de a se depozita în țesutul adipos. Datorită proprietăților lipotropice se fixează în sistemul nervos central, în ficat, rinichi și în miocard. În aceste organe, determină disfuncționalități ale sistemelor enzimatice și ale biochimiei celulare. Aceste substanțe, nefiind solubile în apă, sunt transportate de vânt și în apele curgătoare, în mări și oceane, peste frontierele naționale, fiind un subiect de protecție a mediului local, regional și transfrontalier. Rezolvarea roblemei POPs-urilor prin interzicerea fabricării și distrugerea depozitelor existente reprezinta o problemă de nivel global.

Pentru eliminarea a 12 compuși periculoși (aldrina, dieldrina, DDT, heptaclor, mirex, clordan, taxofen, endrin, hexaclorbenzolul, BPC, diaxin, furan) a fost elaborată Convenția internațională de la Stockholm din 23 mai 2001, semnată și ratificată de 50 de guverne. Este imperios necesar ca cetățenii tuturor țărilor să fie conștientizați și să participe la acțiunile de distrugere a acestor substanțe.

Utilizarea DDT-ului (diclor-difenil-tricloretanul) a fost interzisă în țările industrializate încă din anul 1970 iar din anul 2004 a fost interzisă utilizarea la nivel global. DDD (diclor-difenil-dicloretan) și DDE (diclor-difenil-dicloretena) sunt principalii săi metaboliți. În funcție de condițiile de biodegradabilitate DDT-ul poate fi declorurat (mediu reducător) la DDD, care poate fi metabolizat în anumite condiții la DBP, greu biodegradabil (diclorbenzofenona) care este foarte greu de degradat. În condiții aerobe DDT-ul este transformat în DDE care este mai persistent in mediu decât produsul inițial.

Datorită acestor aspecte, au fost dezvoltate tehnologii specifice de îndepărtare a POPs-urilor din apă și sol.

 • Diseminare. Rezultatele obținute și tehnologia propusă au fost larg mediatizate, prin publicații în reviste de specialitate și participări la conferințe naționale / internaționale, saloane, târguri și expoziții.

Valoarea proiectului

Valoare totală contractată: 540.038 lei
Valoare nerambursabilă: 268.519 lei

Rezultate obținute

Tehnologie de depoluare a solurilor
Numeroase articole, publicaţii și participări la conferințe naționale/internaționale:

 1. Zidkova L., Bumbac C., Cosma C., Degradation of HCH isomers, DDT and their degradation intermediates in highly contaminated soil, book of proceedings, 96-101, ISBN 978-80-7080-825-2, 5th International Symposium on Biosorpion and Bioremediation, 2012 Praga, Republica Cehă;
 2. Ștefănescu, M., Bumbac, C., Cosma, C., Zídková, L., Physical-chemical remediation of CH and DDX polluted soils in Romania – ZVI technology, Sino-European Symposium on Environment and Health (SESEH), 2012, Irlanda;
 3. Bumbac, C., Zídková, L., Dobre, D., Cosma, C. Enhanced bioremediation of soils polluted with persistent organic pollutants, Sino-European Symposium on Environment and health (SESEH), 2012, Irlanda;
 4. Špačková, R., Bumbac, C., Filipová, A., Zídková, L., Najmanová, P., Cajthaml, T., In-situ chemickáredukce a jejímodifikacepřieliminacichloro- a nitro- loučeninzeživotníhoprostředí, Konferenciu “Znečistenéúzemina, BánskáŠtiavnica 2011”;
 5. Dobre, D., Pena Leonte, E., Bumbac, C., Florescu, S.I., Bioremediation of Soil Polluted with POPs (HCH Isomers and DDX) – Results Of Laboratory Trials, SIMI 2011 – International Symposium „Environment and Industry”, 16 – 18.11, 2011, București;
 6. Ștefănescu, M., Dobre, D., Bumbac, C., Cosma, C., Florescu, S., Pena-Leonte, E., Gheorghe, S., Grecu, I., Environmental Site Assessment: Evaluation of Contaminated Soil Pollution Based on Physical-Chemical and Microbiological Analyses, SIMI 2011 – International Symposium „Environment and Industry”, 16 – 18.11, 2011, București.
 7. Zídková, L., Bumbac, C., Cosma, C.: Degradace chlorovaných pesticidů v zemině aplikací ZVI, ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE, vol.20 (1), 2012, 149-156.

Cerere brevet invenţie 00911/29.11.2012 cu titlul „Procedeu combinat chimic și biologic de remediere a solurilor poluate cu pesticide organoclorurate”.