Fluensys | Scriere proiecte de finanțare
945
page-template-default,page,page-id-945,page-child,parent-pageid-694,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Scriere proiecte de finanțare

FLUENSYS oferă soluții de finanțare pentru clienții săi prin acordarea de consultanță pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru agricultură, zootehnie, acvacultură, industrie și pentru modernizării/construcții de clădiri.

Proiecte eligibile cu finanțare nerambursabilă

FLUENSYS acordă consultanță agenților economici din agricultură, zootehnie, acvacultură etc. pentru proiectele ce includ achiziții de:

 • rezervoare apă potabilă sau apa destinată irigării terenurilor agricole;
 • pompe și instalații hidraulice aferente sistemelor de irigații;
 • stații de tratare/epurare apă curată/uzată;
 • sisteme de canalizare cu vacuum interioare/exterioare.

Avantajele FLUENSYS sunt:

 • experiența consistentă în scrierea de proiecte cu finanțare europeană;
 • experiența de top în sisteme de management al apei;
 • cunoașterea exactă a provocărilor cu care se confruntă beneficiarii programelor cu finanțare europeană;
 • acces la tehnologii și soluții inovative care pot constitui un avantaj competitiv cheie în evaluarea și aprobarea la finanțare a proiectelor;
 • integrarea scrierii proiectului european cu proiectarea soluției tehnice și cu asigurarea documentației tehnice.

Câteva dintre sub-programele care acordă finanțare pentru tipurile de investiție menționate sunt:

 • PNDR – Submăsura 4.1: Investiții în exploatații agricole

 • PNDR – Submăsura 4.3.I: Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Componenta infrastructură de irigații
 • PNDR – Submăsura 6.1: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 • PNDR – Submăsura 6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 • PNDR – Submăsura 6.4: Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
 • PNDR – Submăsura 7.2: Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 • PNDR – Submăsura 7.6: Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 • POR – Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
 • POR – Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • POR – Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 • POR – Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 • POR – Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale​
​
 • POR – Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 • POC – Axa 1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități​

 • POC – Axa 1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

 • Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 etc.

FLUENSYS acordă sprijin în accesarea granturilor finanțate de:

 • Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală – FEADR – prin Programul Națtional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR);
 • Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR – prin Programul Operațional Regional (POR) și Programul Operațional Competitivitate (POC);
 • Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA – prin care sunt susținute piețele agricole prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);
 • Fondul European pentru Pescuit – FEP – prin Programul Operațional pentru Pescuit (POP).