Fluensys | RASCONTROL
2515
page-template-default,page,page-id-2515,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

RASCONTROL

Implementarea multiplexoarelor CMOS într-o stație de control a calității apei pentru reducerea costurilor în acvacultura recirculantă

Informații generale

Titlu proiect: Implementarea multiplexoarelor CMOS într-o stație de control a calității apei pentru reducerea costurilor în acvacultura recirculantă
Acronim: RASCONTROL
Nr. contractului: 103PTE /23.06.2022
Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0189
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Parteneri

P1 – Universitatea din Craiova
Responsabil proiect P1: Prof.univ.dr. Vily Marius Cimpoiasu

P2 – Universitatea Politehnică Timișoara
Responsabil proiect P2: S.l. Dr. Vasile Gherman

Alte informații

Director proiect: Cornelia PETRESCU
Perioada de implementare: 23/06/2022 – 22/06/2024
Durata proiectului: 24 luni
Denumire beneficiar: DFR Systems SRL

Rezumat

Automatizarea controlului apei este sustenabila economic in ferme mari de acvacultura cu recirculatie (RAS). Pentru a creste si eficienta economica a fermelor RAS mici concomitent cu mentinerea calitatii mediului am dezvoltat o noua ecotehnologie  – un comutator multiplexor pentru analiza/monitorizare/gestionare/ controlul proprietatilor apei. Acest multiplexor este inima sistemului de masura si control si va avea doua functii primare: (1) simplificarea sistemului, prin cuplajul a diversi electrozi cu un singur aparat de masura; si (2) automatizare, prin conectarea computerului central la echipamentele de corectare a compozitiei apei (inclusiv biofiltre).

Acest proiect va avansa de la TRL4 la o statie pilot de nivel TRL6 (validata tehnologic si experimental). Noutatea consta in folosirea de multiplexoare/comutatoare electronice CMOS „solid state”, care selecteaza digital combinatii de electrozi  pentru felurite masuratori. Alte noutati sunt realizarea unei noi sonde multielectrod si upgradarea softului pentru masura, comanda si comunicatie. Aceasta ecotehnologie va fi validata intr-un sistem experimental RAS pentru a-i verifica performanta in a controla parametri chimici esentiali in acvacultura (pH, O2, NH3, NO2. etc.). Sistemul RASCONTROL va functiona autonom, cu actiuni corectoare conform unui arbore decizional din software si cu supraveghere online.

Acvacultura va beneficia de acest sistem prin controlul chimiei apei si prin reducerea cheltuielilor de operare. Cuplarea cu echipamente de tratare a apei va creste si calitatea apelor reziduale din ferme de acvacultura.

Rezultate estimate

  • Model experimental realizat
  • Pilot realizat
  • Cerere de brevet de inventie
  • Activitati de diseminare

Obiectivul proiectului

Implementarea multiplexoarelor CMOS în sisteme automate de măsură, control și corecția calității apei din acvacultură, urmărind reducerea costurilor echipamentului pentru a-l face accesibil și fermelor RAS de dimensiuni mai mici.

Bugetul proiectului aprobat în cererea de finanțare

Valoarea totală a Contractului este de 1.472.532,00 lei, reprezentând suma totală alocată proiectului, atât de la bugetul de stat, cât și din alte surse (cofinanțarea), din care pentru anii bugetari:

Anul Sursa 1
Buget de stat
(lei)
Sursa 2
Cofinanțare
(lei)
Total
(lei)
2022 292.819 44.102 336.921
2023 663.381 152.306 815.687
2024 236.904 83.020 319.924
TOTAL (LEI) 1.193.104 279.428 1.472.532

ETAPA I – Perioada de implementare 23.06.2022 – 31.12.2022

In acvacultura cu recirculație (RAS), una dintre problemele cele mai importante pentru menținerea sănătății peștilor este managementul compoziției chimice a apei. Menținerea calității apei la anumite standarde, care să nu afecteze metabolismul peștilor, se realizează în primul rând prin monitorizarea continua a proprietăților fizico-chimice ale apei și ajustări corespunzătoare.

Monitorizarea calității apei trebuie făcută minuțios in diferite puncte critice ale sistemului RAS pentru a avea o imagine cât mai bună a evoluției sistemului din punct de vedere chimic si pentru a putea interveni punctual si rapid pentru corectarea parametrilor care depășesc anumite limite si pot afecta sănătatea peștilor. O astfel de monitorizare si corecție integrata a compoziției chimice a apei in RASuri se face prin automatizarea sistemului.

În fermele RAS de dimensiuni mari, automatizarea este totdeauna prezentă și sustenabilă. Dar, costurile ridicate ale sistemelor automate le fac mai puțin accesibile fermelor de dimensiuni mici și mijlocii.

Obiectivul principal în acest proiect este găsirea unei soluții de reducere a costurilor de control a compoziției chimice a apei în RAS, care ar face accesibila automatizarea sistemului si acestor fermelor mici si mijlocii. Aceasta se poate obține prin limitarea numărului de aparate de măsură, a numărului de electrozi și a echipamentelor de corecție a compoziției chimice a apei. Toate acestea pot fi obținute prin implementare de multiplexoare tip CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) în sistemul de management automat, si prin direcționare a fluxului apei din multe locații către un număr mai mic de puncte de observație (celule de măsură) precum si către stații centralizate de modificare a compoziției chimice a apei.

În cadrul primei etape s-a realizat proiectarea sistemului de monitorizare și s-a început realizarea modelului experimental.

ETAPA II – Perioada de implementare 01.01.2023 – 31.12.2023

ETAPA III – Perioada de implementare 01.01.2024 – 22.06.2024

Activități de diseminare

I. Participări la saloanele de inventică

  1. Model dinamic pentru luarea de decizii logice pentru managementul azotului în RAS, Vasile Daniel GHERMAN, Vily Marius CIMPOIASU, Ioana Corina MOGA, Radu POPA, Proceedings of ISB-INMA TEH 2022 (BDI), http://isbinmateh.inma.ro/archive.html

B. Participări la conferințe

  1. MODEL DINAMIC PENTRU LUAREA DE DECIZII LOGICE PENTRU MANAGEMENTUL AZOTULUI IN RAS Vasile Daniel GHERMAN, Vily Marius CIMPOIASU, Ioana Corina MOGA, Radu POPA, ISB-INMA TEH International Symposium, 6 – 8 Octombrie 2022, București, România http://isbinmateh.inma.ro/index.html

C. Participări în cadrul saloanelor de inventică

  1. Salonul internațional de inventică INOVA, 12 – 15.10.2022, Croația

D. Premii obținute

  1. WIPA Special AWARD
  2. Medalia de Bronz (Salonul internațional de inventică INOVA, 12 –15.10.2022, Croația)