Fluensys | Ceselev
932
page-template-default,page,page-id-932,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Ceselev

Cercetări teoretice şi experimentale privind realizarea unei staţii de epurare monobloc pentru tratarea apelor uzate puternic încărcate - levigate

Informații generale:

Program finanțare: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară: AP2: COMPETITIVITATE PRIN CDI
Operaţiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi“
Tipul proiectului: Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi
Acronim: CESELEV
Nr. contractului: 380/20.02.2012
ID/SMIS: 1162/36123
Aria tematică a proiectului:  4. Mediu

Partener:

Universitatea Politehnică din București

Alte informații:

Coordonator: DFR Systems SRL
Director proiect: CSIII ing. Gabriel Petrescu
Data începerii proiectului: 21/02/2012
Perioada de implementare: 21/02/2012 – 20/02/2014

Documente utile:

Broșura CESELEV

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă cercetarea şi implementarea unor tehnologii performante de epurare a apelor uzate provenite de la depozitele de deşeuri municipale, cercetări materializate prin realizarea unei staţii inovative, compacte, de foarte mare eficienţă destinată epurării levigatelor.

Obiective specifice:

  • studiul literaturii de specialitate pentru evaluarea situaţiei actuale şi a ultimelor realizări din domeniu în ceea ce priveşte epurarea biologică de tip MBBR, filtrarea cu membrane, dezinfecţia cu raze UV, adiţia de substanţe chimice în vedera creşterii randamentului de sedimentare sau/coagulare-floculare;
  • determinarea unui flux tehnologic pentru staţia de epurare destinată epurării levigatelor. Instalaţia concepută trebuie să prezinte o eficienţă foarte mare şi să ocupe un spaţiu redus, astfel încât să poată fi transportată pe trailer. Procedee unitare complexe vor fi implementate în cadrul instalaţiei monobloc;
  • proiectarea staţiei de epurare a levigatelor;
  • realizarea unui model de laborator pentru staţia de epurare pe care să fie efectuate teste complexe şi care să certifice tehnologia propusă;
  • punerea în funcţiune a instalaţiei experimentale de laborator pentru epurare levigat şi realizarea de măsurători şi teste complexe în vederea determinării eficienţei şi parametrilor optimi de funcţionare.

Rezultate:

  • Studiu documentar. S-a urmărit identificarea stadiului actual al cercetărilor din domeniu cu evidențierea ultimelor tehnologii şi echipamente utilizate în epurarea levigatelor.
  • Realizare model de laborator pentru staţia de epurare levigat.
  • Experimentare staţie de epurare levigat – model de laborator. Pentru determinarea eficienţei instalaţiei de laborator s-au efectuat teste şi măsurători experimentale. S-a analizat modul de funcţionare al instalaţiei în ansamblu şi s-au prelevat probe atât din influent cât şi din efluent. Acestea au fost supuse unor analize microbiologice pentru determinarea compoziţiei. Datele obţinute s-au analizat şi interpretat, determinându-se în acest fel eficienţa staţiei de epurare.
  • Protejarea drepturilor intelectuale. S-a obtinut brevetul nr. 129628/30.09.2016 „Decantor vertical”, autori: Gabriel Petrescu, Bogdan Năsărîmbă-Grecescu, Ioana Corina Moga.
  • Diseminare. Rezultatele obţinute şi tehnologia propusă au fost/sunt mediatizate în cadrul conferințelor, târgurilor, saloanelor de inventică naționale/internaționale precum și prin publicarea de articole. S-au realizat 250 pliante și 250 broșuri de prezentare care au fost distribuite.

Indicatorii proiectului:

Participare târguri/expoziţii/simpozioane/conferinţe03

Indicatori Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Indicatori de realizare
Cheltuieli eligibile finanţate public pentru proiect (lei) 0 718.830
Locuri de muncă nou create în CD datorită proiectului – loc de munca creat numai pe perioada determinată în cadrul OC 0 3
Realizare simulări aferente proceselor de epurare din interiorul staţiei experimentale de laborator 0 2
Instalaţie demonstrator (staţie de epurare levigat din inox) 0 1
Elaborare pliante (4 pagini color) 0 250
Elaborare broşuri de prezentare tehnologie şi instalaţie (8 pagini) 0 250
Indicatori de rezultat
Locuri de muncă create nou create datorită proiectului total 0 1
Cereri de brevete rezultate din proiect 0 1
Publicaţii ştiinţifice rezultate din proiect 0 4
Contribuţia financiară privată a solicitantului la proiect (cheltuieli eligibile şi neeligibile) (lei) 0 323.770
Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei) 0 1.026.900

Valoarea totală a proiectului

(defalcată în contribuție UE si națională):

Nr. crt. Componente ale bugetului proiectului Valoare (lei) Sursa de finanțare
I
(I = II+III)
Valoarea totală a proiectului 1.301.637 FEDR, BS și fonduri proprii
II Valoarea neeligibilă a proiectului 274.737 Fonduri proprii
III Valoarea eligibilă a proiectului 1.026.900 FEDR, BS și fonduri proprii
III.1 Asistența financiară nerambursabilă solicitată 718.830 85% FEDR
15% BS
III.2 Contribuția eligibilă a solicitantului 308.070 Fonduri proprii

Instalația de laborator realizată și testată în cadrul proiectului