Fluensys | BIOFLU
2527
page-template-default,page,page-id-2527,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

BIOFLU

Bioreactor inovativ cu biofilm în pat fluidizat pentru epurarea apelor uzate municipale
Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale 2014–2020

Informații generale

Titlu proiect: Bioreactor inovativ cu biofilm în pat fluidizat pentru epurarea apelor uzate municipale
Acronim: BIOFLU
Nr. contractului subsidiar: ctr tip D nr. 11956/16.08.2022 încheiat între Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND și DFR Systems SRL a fost aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării – Direcția Generală Organism Intermediat pentru Cercetare prin Adresa cu nr. înreg. DGOI 10754/02.10.2020
Denumirea Programului: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe Tip proiect – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Contractul subsidiar de tip D face parte din Contractul de finanțare nr. 55/05.09.2016 aferent proiectului “Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștinte in domeniul ecologiei industriale”, ID_P_40_300, cod SMIS2014+ 105581 (https://partenerecoind.incdecoind.ro/)

Alte informații

Director proiect: Dr. chim. Luoana Florentina Pascu
Responsabili proiect ctr subsidiar tip D:
Dr. ing. Elena Elisabeta Manea (INCD ECOIND)
Dr. ing. Ioana Corina Moga (DFR Systems SRL)

Rezumat

În vederea atingerii limitelor de concentrație ale poluantilor, impuse la deversare în emisari de suprafață este necesară identificarea unor soluții eficiente de epurare și/sau creșterea capacităților de epurare ale sistemelor de epurare existente. În acest context, obiectivul general al proiectului este de a testa o instalație inovativă – bioreactor cu biofilm în pat fluidizat (Moving Bed Biofilm Reactor = MBBR) ce utilizează ca material suport un substrat artificial mobil nou dezvoltat, substrat ce asigură o capacitate de reținere a biomasei de 2 ori mai mare decât cea a suportului convențional și implicit performanțe de epurare superioare sistemelor convenționale, încadrându-se în domeniul de specializare inteligență-bioeconomie.
În vederea îndeplinirii obiectivului general vor fi evaluate diferite grade de umplere a bioreactorului cu suport mobil, corelat cu diferite încărcări în vederea identificării condițiilor optime pentru menținerea parametrilor optimi ai biofilmului de pe suportul mobil. Cercetările propuse în cadrul proiectului de față asigură evaluarea functionalității, stabilității și performanțelor de epurare ale bioreactorului MBBR prin cercetări la nivel model experimental.

Rezultate estimate

  • Model experimental
  • Cercetări experimentale la nivel de instalație de laborator
  • Activități de diseminare

Obiectivul general

Determinare parametri operaționali ai bioreactorului inovativ MBBR având la bază un nou material suport cu proprietăți net superioare produselor similare utilizate la scară largă în instalații MBBR la nivel experimental.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României