Fluensys | BIOCAT
2425
page-template-default,page,page-id-2425,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

BIOCAT

Instalație de îndepărtare a poluanților organici din apele uzate, pe bază de fotocataliză și procedee biologice

Informații generale

Titlu proiect: Instalație de îndepărtare a poluanților organici din apele uzate, pe bază de fotocataliză și procedee biologice
Acronim: BIOCAT
Nr. contractului: 39/01.06.2020
Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare
Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Parteneri

 1. Universitatea Politehnica din Bucuresti (responsabil proiect conf.univ.dr.ing. Ileana Cristina COVALIU)
 2. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND Bucuresti (responsabil proiect dr.biol. Mihai NITA-LAZAR

Alte informații

Director proiect: Ing. Adrian Gabriel TANASA
Perioada de implementare: 01/06/2020 – 31/05/2022
Durata proiectului: 24 luni
Denumire beneficiar: DFR Systems SRL

Rezumat

Proiectul are la baza necesitatea manifestata de catre DFR Systems SRL de a inlatura trei dintre dezavantajele epurarii biologice conventionale si anume: randamentul scăzut, cantitatea mare de nămol rezultată din etapa de epurare biologică și timpii de retentie ridicati. Aceste dezavantaje pot fi îndepartate prin realizarea in cadrul proiectului a unei instalații de îndepărtare a poluanţilor organici din apele uzate pe bază de fotocataliza și procedee biologice care se bazeaza pe  introducerea in fluxul tehnologic de epurare a:

 • unei etape suplimentare de degradare a poluanților de natură organică care are la bază fotocataliza. Acest procedeu ar putea conduce la cresterea randamentului de epurare într-un timp foarte scurt si la scaderea cantitatii de namol formata in cadrul treptei biologice;
 • unei populatii de bacterii mult mai eficiente in procesul de degradarea poluanților organici din apă.
In final, se va proiecta şi implementa un pilot al instalației de îndepărtare a poluanţilor organici din apele uzate pe bază de fotocataliza și procedee biologice.

Rezultate estimate

 • Instalatie model experimental
 • Pilot (obtinut prin modificarea instalatiei de laborator)
 • Diseminare: 1 pagina web a proiectului; participare la 2 conferințe internaționale; 2 articole ISI acceptate spre publicare/publicate; 2 articole BDI acceptate spre publicare/publicate

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți/crește eficiența de îndepărtare a poluanților de natură organică din apele uzate până la CO2 și H2O prin introducerea a două trepte de degradare cu efect sinergic, după cum urmează:

 1. treapta fotocatalitică – ce are la bază degradarea poluanților organici prin fotocataliza realizată de nanoparticulele semiconductoare de TiO2 sub acțiunea radiației UV;
 2. treapta biologică – ce are la bază degradarea poluanților organici cu ajutorul microorganismelor, prin îmbunătățirea tehnologiei cu biofilm fixat- suport artificial mobil (SAM) existentă în cadrul stațiilor de epurare  marca DFR Systems S.R.L.

Bugetul proiectului aprobat în cererea de finanțare

Denumire capitol Bugetul de stat
(credite bugetare)
Cofinanțare
(surse proprii)
Total
1. Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de angajator) 874.183 229.797 1.103.980
2. Cheltuieli cu logistica 110.409 7.211 117.620
2.1. Cheltuieli de capital 33.625 0 33.625
2.2. Cheltuieli privind stocurile 61.769 1.500 63.269
2.3. Cheltuieli cu serviciile executate de terți 15.015 5.711 20.726
2.3.1. Cheltuieli de subcontractare 0 0 0
2.3.2. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 15.015 5.711 20.726
3. Cheltuieli de deplasare 20.076 5.000 25.076
4. Cheltuieli indirecte (regia) 184.332 35.670 220.002
TOTAL (LEI) 1.189.000 277.678 1.466.678
TOTAL (EUR) 245.727 57.387 303.114

ETAPA I – Perioada de implementare 06-12.2020

Procese microbiologice pentru degradarea poluanților

Epurarea biologica, realizata in cadrul etapei de epurare secundara, este foarte importanta si se bazeaza pe utilizarea microorganismelor, in special pe numeroare tulpini bacteriene, prezente in namolul activ, implicate in procesele de biodegradare a poluantilor.

Un parametru important al epurării apelor uzate este îndepărtarea compușilor de azot prin nitrificare-denitrificare. Nitrificarea este oxidarea biologică a amoniului în nitrat. Două grupuri de organisme contribuie la oxidarea amoniacului în nitriți: bacteriile oxidante de amoniu (AOB) și archaea bacteriile oxidante de amoniac (AOA). Capacitatea de nitrificare a bacteriilor amoniac-oxidative se bazează pe un sistem enzimatic format din monooxigenază de amoniu și hidroxilamin-oxidoreductază. Rolul enzimelor este acela de a cataliza oxidarea amoniului în nitriți prin hidroxilamină ca si compus intermediar. O oxidare suplimentară este catalizată de nitrit oxidoreductază, reprezentând cel mai adecvat marker funcțional specific pentru bacteriile nitrit oxidante.

Denitrificarea este procesul biologic prin care azotul este redus treptat la oxid nitric (NO), oxid de azot și, în cele din urmă, azot gazos utilizând un sistem enzimatic complex codificat de gene specifice (NirK sau NirS, NorB și NosZ). Reducerea nitritului, catalizată de nitrit reductaza (Nir) este pasul cheie în procesul de denitrificare. Două nitrit reductaze diferite din punct de vedere structural, dar funcțional echivalente, care sunt traduse din genele nirS și nirK, sunt considerate a fi enzimele predominante pentru catalizarea reducerii nitriților. În general, rezultatele nu au arătat nicio diferență majoră între microorganismele nitrificante NH4 + -NO2-, un anumit echilibru între specii / gene fiind observat pentru toate probele. În granule, printre microorganismele nitrificante NO2 – NO3- Nitrobacter sp. s-au întâlnit condiții favorabile dezvoltării și îmbogățirii în probele biologice colectate după o perioadă mai lungă de maturare. Abundența numărului de copii ale genei N2O și nitrit reductază a arătat variații reduse în timp și se corelează cu bacteriile universale, arătând că o mare parte a bacteriilor din granule sunt denitrifiatori heterotrofi.
In general, rezultatele au arătat o pondere importantă a microorganismelor de acumulare a fosforului (PAO) reprezentând aproximativ 25% din totalul microorganismelor (Bumbac C. et al, 2019). De asemenea, diversitatea și dinamica microorganismelor fotosintetice din microorganismele totale au arătat că microorganismele cu clorofilă au cea mai mică pondere în granulele de alge activate, urmată de fotosinteză (rbcl) comparativ cu cya totală prezentă în microalge-bacterii granule.

ETAPA II – Perioada de implementare 01-12.2021

Testarea modelului experimental s-a realizat în cadrul laboratoarelor UPB, unde a fost montată instalația.

Rezultatele obţinute pe instalația de mai sus sunt următoarele. Au fost realizate două experimente.

Experiment 1:

Două probe de apă uzată au fost testate în absența catalizatorului (notată cu 1) şi în prezenta catalizatorului (notată cu 2). Aceste două probe de apă uzată au fost supuse radiaţiilor UV timp de 6 ore, după care au fost împărţite fiecare în câte două părți astfel:

1. Apă uzată fără catalizator
2. Apă uzată fără catalizator la care s-au adăugat 20 mL mediu de cultură cu bacterii E. coli

2.1. Apa uzată cu catalizator TiO2
2.2. Apa uzată cu catalizator TiO2 la care s-au adăugat 20 mL mediu de cultură cu bacterii E. Coli.

Cele patru soluții au fost puse sub agitare la 100 rpm peste noapte.

Experiment 2:

1000 mL de soluție de testare a fost împărțită în câte 250 mL

3. 250 mL soluţie fără catalizator
4. 250 mL soluţie fără catalizator la care s-au adăugat cate 20 mL mediu de cultură cu bacterii E. coli

2.3. 250 mL soluţie cu placuţă depusă cu TiO2
2.4. 250 mL soluţie cu placuţă depusă cu TiO2 la care s-au adăugat cate 20 mL mediu de cultură cu bacterii E. coli

Instalația pilot, realizată din 2 bazine principale, unul destinat treptei de epurare biologică cu SAM și un bazin destinat fotocatalizei au fost realizată în colaborare între parteneri. S-au efectuat şi probele de etanșeitate.

În cadrul Etapei 3 instalația va fi testată în colaborare efectivă de către cei 3 parteneri din cadrul consorțiului.

ETAPA III – Perioada de implementare 01.01-11.06.2022

În ultimii ani, tehnologii de tratare biologică și fizico-chimică au fost investigate pentru îndepărtarea clorurilor de benzalconiu din matricea apelor uzate. Cu toate acestea, din cauza deficienței acestor tratamente de a degrada complet surfactanții cationici în apele uzate, sistemele hibride au fost utilizate pentru potențialul de îndepărtare distinctiv al diferitelor procese de tratare. Sistemele hibride combină mai multe tratamente fizice, chimice și biologice pentru îndepărtarea rapidă și eco-eficientă a surfactanților cationici din apele uzate. În majoritatea sistemelor hibride se aplică mai întâi tratamente biologice și apoi tratamente fizice sau chimice. Sistemele hibride care combină procesele cu nămol activat și procesele fizice, cum ar fi ultrafiltrarea, osmoza inversă și radiațiile gamma sunt considerate tehnologii eficiente din punct de vedere al costurilor și au o îndepărtare mai bună a urmelor de poluanți organici. Dacă pe lângă procesele biologice și fizice se aplică și un procedeu de degradare fotocatalitică eficiența îndepărtării acestor compuși creste foarte mult. Unul dintre fotocatalizatorii cel mai utilizat pentru a accelera procesul de degradare este TiO2. Se utilizează fotocataliza cu TiO2 ca pretratare pentru a îmbunătății biodegradabilitatea apelor uzate, sau ca o etapă următoare biodegradării, de decontaminare pentru a îmbunătăți biodegradarea. Biodegradarea ca primă etapă de îndepărtare a clorurilor de benzalkoniu din apele uzate se utilizează atunci când apa uzată conține o concentrație mică în acestea și suficienți nutrienți și carbon pentru a susține durata de viață a microorganismelor. Când nivelul de carbon este redus fotocataliza poate fi utilizată pentru îndepărtarea totală a clorurilor de benzalkoniu sau a produșilor de degradare din apa uzata epurată biologic. Atunci când concentrația de cloruri de benzalkoniu este mare și toxică pentru microorganismele din nămolul activ al stației de epurare se utilizează fotodegradarea pentru a reduce concentrația acestora până unde devine inofensivă pentru microorganisme.

Grupul de microorganisme capabile de degradarea clorurilor de benzalkoniu include bacteriile Gram-negative Pseudomonas spp., Xanthomonas sp., Aeromonas hydrophila sp., Thalassospira sp. și bacteriile Gram-pozitive Bacillus niabensis.

Clorurile de benzalkoniu, cunoscute și sub denumirea de cloruri de amoniu alchil dimetil benzil, sunt de obicei comercializate ca un amestec de compuși cu lungimi diferite pentru lanțul alchil, variind de la C8 la C18, cu activitate biocidă mai mare pentru derivații C12 și C14.

Experimentele preliminare pentru degradarea unui surfactant cationic (clorura de dodecilbenzildimetil amoniu –C12-BAC) au fost realizate utilizând nămol activ de stație de epurare.

După 12 ore de biodegradare în prezenta bacteriilor E.coli pentru cei trei surfactanți cationici analizați, randamentele de îndepărtare cresc considerabil ajungând la 98,1% pentru C12-BAC, 97,9% pentru C14-BAC și 97,3% pentru C16-BAC.

Activități de diseminare

I. Participare la saloanele de inventică

 1. S-a realizat posterul proiectului, care a fost prezentat în cadrul Salonului de Inventică Pro INVENT 2020, 18-20.11.2020, Cluj-Napoca, România. Scurta prezentare a proiectului a fost publicată în Catalogul Salonului, pg 145 – https://proinvent.utcluj.ro/img/catalogs/2020.pdf

 1. S-a realizat posterul proiectului în limba engleză, care a fost prezentat în cadrul Salonului de Inventică INOVA 2020, 26.10-06.11.2020, Zagreb, Croația.
  Proiectul a obținut Medalia de aur.

 1. În perioada 20-21 mai 2021, echipa a prezentat proiectul în cadrul salonului de inventică internațional EUROINVENT. Catalogul EUROINVENT cu publicarea abstractului se regăsește la pagina http://www.euroinvent.org/archive/catalogues/
  Autori: Ioana Corina MOGA, Ileana Cristina COVALIU, Mihai NIȚĂ-LAZĂR, Gigel PARASCHIV, Iuliana PAUN, Daniel MITRU, Alina BANCIU, Stefan DOBRESCU, Gabriel PETRESCU, Adrian Gabriel TĂNASĂ
  Titlu: Installation for removal of organic pollutants from wastewater based on photocatalysis and biological processes
  Premiul obţinut: Medalia de aur
  Prezentare: Poster

 1. S-au realizat 2 postere ale cererilor de brevet de invenție care au fost prezentate în cadrul Salonului de Inventică EUROINVENT 2022, 26-28.05.2022, Iași, România. Scurte prezentari au fost publicate în Catalogul Salonului, https://www.euroinvent.org/cat/EUROINVENT_2022.pdf, pg 551-552
  S-au obținut 2 medalii de aur.

II. Articole publicate/acceptate spre publicare în reviste ISI

 1. Acceptare articol spre publicare în revista ISI – International Journal of Conservation Science
  Titlu articol: The role of cellulose in the conservation of HDPE binding specificity to potentially pathogenic biofilms from the aquatic systems
  Autori: Alina BANCIU, Ioana Corina MOGA, Ileana Cristina COVALIU, Monica VAIDEANU, Dragos RADULESCU, Gigel PARASCHIV, Alexandru DATCU-MANEA, Mihai NIȚĂ-LAZĂR*
  (* autor corespondent –

 1. Iuliana PAUN, Daniel MITRU, Gheorghe NECHIFOR, Cristina Ileana COVALIU, Gigel PARASCHIV, Ioana Corina MOGA, Alexandru DATCU-MANEA, Mihai NITA-LAZAR – Biodegradation of anionic and cationic surfactants using bacterial strains from activated sludge, IJCS, vol 12, issue 3, pp. 1171-1178.

 1. Alina BANCIU, Ioana Corina MOGA, Ileana Cristina COVALIU, Monica VAIDEANU, Dragos RADULESCU, Gigel PARASCHIV, Alexandru DATCU-MANEA, Mihai NIȚĂ-LAZĂR – The role of cellulose in the conservation of HDPE binding specificity to potentially pathogenic biofilms from the aquatic systems, IJCS, vol 12, issue 1, 2021, pp. 303-310
  http://ijcs.ro/volume-12-2021/#specialissue1/

 1. Iuliana PAUN, Cristina Ileana COVALIU- MIERLA, Gigel PARASCHIV, Ioana Corina MOGA, Mihai NITA-LAZAR – Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Surfactant Removal from Wastewater Using a Hybrid Technology

 1. Iuliana PAUN, Cristina Ileana COVALIU-MIERLA, Gigel PARASCHIV,
  Jeni Veronica TIU – ZSM-5 nanomaterial for adsorption of benzyldimethyldodecylammonium chloride from wastewater

III. Articole publicate/acceptate spre publicare în reviste BDI/Indexate în Baze de Date

 1. Articol publicat in cadrul conferintei ISB-INMA TEH 2020
  Autori: Stoian O., Covaliu C.I., Paraschiv G., Niţa-Lazăr M, Moga I.C., Paun I., Marin B., Banciu A., György Deák, Matei E.
  Titlu articol: Procesul de fotocataliză pentru îndepărtarea poluanților organici din apele uzate
  Date publicație: ISB-INMA TEH, Agricultural and Mechanical Engineering, Print: ISSN 2344 – 4118 , CD-ROM: ISSN 2344 – 4126, Online: ISSN 2537 – 3773, ISSN-L 2344 – 4118, pg. 269-272
  Volumul conferinței cu articolul publicat se găsește accesând pagina http://isbinmateh.inma.ro/archive.html
 2. Articol publicat în cadrul Revistei de Chimie
  Autori: Moraru E., Donțu O., Baran N., Petre A., Moga I.C.
  Titlu articol: Experimental researches on the depollution of wastewater by forced oxygenation and ozonation
  Date publicație: Revista de Chimie, 71 (9), 2020, pg. 202-209
  Articolul publicat se găsește accesând pagina
  https://www.revistadechimie.ro/pdf/20MORARU%20E%20920.pdf
 3. Articol publicat în Proceedings of the 23rd International Symposium “Environment and Industry” SIMI 2020, 24-25.09.2020, București, România
  Autori: Mitru D., Lucaciu I., Nita-Lazar M., Covaliu I.C., Nechifor Ghe., Moga I.C., Marin B., Paun I.
  Titlu articol: Impact of various surfactant on the microorganism community used for WWTP biodegradation treatment
  Date publicație: Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry, vol. 2, no. 2, 2020
  Articolul publicat se găsește accesând pagina
  http://dspace.incdecoind.ro/bitstream/123456789/1694/1/26.pdf
 4. Autori: Oana STOIAN, Cristina Ileana COVALIU, Gigel PARASCHIV, Mihai NITA-LAZAR, Ioana-Corina MOGA
  Titlu articol: Photodegradable organic pollutants from wastewater
  Date publicație: E3S Web of Conferences 286, 03017 (2021)
  Articolul publicat se găsește accesând pagina
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128603017
 5. Autori: Cristina Ileana COVALIU, Oana STOIAN, Ecaterina MATEI, Gigel PARASCHIV, Eugenia TANASA; Gina Alina CATRINA
  Titlu articol: Research on Copper Ions removal from Wastewater Using Fe03O4 and FeO4 PVP Hybrid Nanomaterials
  Date publicație: Materiale plastice, 58 (1), 2021, 154-166

IV. Participări la conferințe/simpozioane naționale/internaționale

 1. EmergeMAT, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 29-30.10.2020 București, România
  Autori: Stoian O., Covaliu I.C., Nita-Lazăr M. Moga I.C., Paraschiv G., Petrescu G., Matei E., Gyuri D., Paun I.
  Titlu: Materials Used in the Process of Degradation of Organic Pollutants by Photocatalysis
  Poster realizat, prezentat și publicat on-line: https://imnr.ro/wp/wp-content/uploads/P2-49_Stoian_Oana.pdf

 1. EmergeMAT, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 29-30.10.2020 București, România
  Autori: Covaliu I.C., Stoian O., Paraschiv G., Moga I.C. Nita-Lazăr M., Catrina G.A., Marin B.
  Titlu: Demonstrating the Maximum Efficiency ff Removing Lead Ions from Industrial Wastewater Using Magnetite Oxide Nanomaterial
  Poster realizat, prezentat și publicat on-line: https://imnr.ro/wp/wp-content/uploads/P2-13_Covaliu_Cristina-1.pdf

 1. International Symposium ISB-INMA TEH, 30.10.2020, București, România
  Autori: Stoian O., Covaliu C.I., Paraschiv G., Niţa-Lazăr M, Moga I.C., Paun I., Marin B., Banciu A., György Deák, Matei E.
  Titlu prezentare: Procesul de fotocataliză pentru îndepărtarea poluanților organici din apele uzate

 1. 23rd International Symposium “Environment and Industry” SIMI 2020, 24-25.09.2020, București, România
  Autori: Mitru D., Lucaciu I., Nita-Lazar M., Covaliu I.C., Nechifor Ghe., Moga I.C., Marin B., Paun I.
  Titlu lucrare: Impact of various surfactant on the microorganism community used for WWTP biodegradation treatment

 1. 10th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2021), June 10-12, 2021, Bucharest
  Autori: Oana STOIAN, Cristina Ileana COVALIU, Gigel PARASCHIV, Mihai NITA-LAZAR, Ioana-Corina MOGA
  Titlu lucrare: Photodegradable organic pollutants from wastewater

 1. Euroinvent ICIR 2021
  Autori: Iuliana PAUN, Daniel MITRU, Gheorghe NECHIFOR, Cristina Ileana COVALIU, Gigel PARASCHIV, Ioana Corina MOGA, Alexandru DATCU-MANEA, Mihai NITA-LAZAR
  Titlu lucrare: Biodegradation of anionic and cationic surfactants using bacterial strains from activated sludge

 1. International Symposium “The Environment and the Industry”, E-SIMI 2021, BOOK OF ABSTRACTS Section Pollution Assessment & Management Systems 80 DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2021.ab3
  Autori: Daniel MITRU, Iuliana PAUN, Catalina STOICA, Cristina-Ileana COVALIU, Gigel PARSACHIV, Ioana Corina MOGA, Gabriel PETRESCU, Mihai NITA- LAZAR
  Titlu lucrare: Toxicity of surfactants for two bacterial strains isolated from activated sludge.

 1. International Conference on Innovative Research – ICIR, 26-28.05.2022, Iași, România: https://www.euroinvent.org/cat/ICIR_2022.pdfAutori: Iuliana PAUN, Cristina Ileana COVALIU- MIERLA, Gigel PARASCHIV, Ioana Corina MOGA, Mihai NITA-LAZAR
  Titlu prezentare: Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Surfactant Removal from Wastewater Using a Hybrid Technology

 1. International Conference on Innovative Research – ICIR, 26-28.05.2022, Iași, România: https://www.euroinvent.org/cat/ICIR_2022.pdf
  Autori: Iuliana PAUN, Cristina Ileana COVALIU-MIERLA, Gigel PARASCHIV,Jeni Veronica TIU
  Titlu prezentare: ZSM-5 nanomaterial for adsorption of benzyldimethyldodecylammonium chloride from wastewater

 1. BRAMAT 2022 – 12th International Conference on Materials Science & Engineering, 9-12 Martie 2022, Brașov, România: https://www.bramat.ro/uploads/7/7/4/0/77408170/1_program_bramat2022.pdf
  Autori: C.I. COVALIU-MIERLĂ, I. PAUN, L. COVALIU, I. PAUN J.V. ȚIU
  Titlu prezentare: The photocatalytic degradation of benzalkonium chloride on TiO2 nanomaterial

V. Cereri de brevet de invenție

 1. CBI A/00248/10.05.2022 – Instalație pentru epurarea apelor uzate prin procedee hibride de epurare biologică și fotocataliză
  Autori: IC Moga, IC Covaliu-Mierla, G Petrescu. M Nita Lazar

 1. CBI A/00319/10.06.2022 – Procedeu pentru epurarea apelor uzate prin procedee hibride de epurare biologică și fotocataliză
  Autori: IC Covaliu-Mierla, IC Moga, G Petrescu, M Nita Lazar

Impactul rezultatelor obținute

Impactul implementării proiectului BIOCAT, momentan se rezumă la:

 1. Întărirea colaborării dintre cele 3 instituții partenere. BIOCAT a reprezentat primul proiect implementat în parteneriat de cele 3 instituții partenere (DFR Systems SRL, Universitatea POLITEHNICA din București și Institutul national de cercetare – dezvoltare ecologie industrială – ECOIND).Ca urmare a colaborării foarte bune, cei 3 parteneri au mai depus proiecte în cadrul unor competiții,inclusiv în cadrul competiției PTE 2021, unde au obținut punctaje peste 80.Echipa de cercetare va continua să depună împreună alte propuneri de proiecte în cadrul competițiilor naționale și/sau internaționale.

 1. Conceperea, realizarea și testarea în mediul relevant de funcționare a tehnologiei de epurare cu biofilm fixat si fotocataliză. Tehnologia de epurare prin flotație se afla la stadiul TRL 4. Această tehnologie a fost îmbunătățită și mai mult de atât, a fost adusă la nivelul TRL 6, ceea ce o face mai apropiată de comercializare.

 1. Proiectul a obținut 4 medalii de aur la saloane internaționale de inventică, fapt care a crescut și mai mult vizibilitatea cercetătorilor și a instituțiilor partenere.

 1. Tehnologia de epurare este protejată prin existența a două cereri de brevet de invenție. Din punctul de vedere al DFR Systems SRl, acesta este cel mai semnificativ rezultat, deoarece oferă un avantaj competițional raportat la ceilalți producători de echipamente și instalații destinate epurării apelor uzate. Viitoarele brevete vor asigura DFR Systems SRL protecția și certitudinea că această tehnologie va putea fi utilizată numai de către coordonatorul proiectului BIOCAT.Deținerea brevetelor de invenție va permite lansarea noului produs (noii tehnologii) spre comercializare. Aceste cereri de brevet de invenție vor asigura un avantaj competitiv, neexistând un alt producător de astfel de produse. Deținând drepturile de comercializare, DFR Systems SRL va putea să încheie contracte de colaborare cu alți agenți comerciali, astfel încât aceștia să devină distribuitori (naționali sau internaționali) ai DFR Systems SRL.

Cererile de brevet de invenție depuse la OSIM sunt:
– CBI A/00248/10.05.2022 – Instalatie pentru epurarea apelor uzate prin procedee hibride de epurare biologica si fotocataliza, Autori: IC Moga, IC Covaliu-Mierla, G Petrescu. M Nita Lazar
– CBI A/00319/10.06.2022 – Procedeu pentru epurarea apelor uzate prin procedee hibride de epurare biologica si fotocataliza, Autori: IC Covaliu-Mierla, IC Moga, G Petrescu, M Nita Lazar

Pentru a facilita comercializarea treptei de epurare, membrii echipei de implementare au acordat o atenție deosebita activității de diseminare. Cei trei parteneri au dorit să facă cât mai cunoscute realizările proiectului, atât pentru o cât mai bună cunoaștere de noi tehnologii de epurare cît și pentru putea iniția cât mai multe partneriate în cercetare în viitor în domeniul temei, în vederea îmbunătățirii continua a tehnologiilor de epurare.

În tabelul următor se prezintă indicatorii de diseminare asumați în cererea de finanțare, precum și indicatorii realizați, atinși la finalul proiectului.

Indicator Planificat Realizat
Pagina web a proiectului 1 1
Cereri de brevet de invenție 2 2
Participări la conferințe 4 10
Articole ISI acceptate spre publicare/publicate 4 4
Articole BDI/indexate acceptate spre publicare/publicate 4 5
Participări la saloanele de inventică 0 5
Postere ale proiectului/rezultatelor proiectului 0 7

Rezumat tehnologie proiect

Prin proiectul BIOCAT s-a realizat dezvoltarea unei tehnologii de epurare avansată, ce combină 2 procedee de epurare eficiente, astfel:

 1. Treapta biologică – pe baza tehnologiei cu biofilm bacterian fixat – Suport Artificial Mobil (SAM). Eficiență de biodegradare a acestei tehnolgii a fost îmbunătățită în cadrul proiectului atât prin adărgarea unei trepte de epurare adiționale (fotocataliza), dar și prin utilizarea unor microorganisme specifice cu randamente de biodegradare ridicate. Tehnologiei cu biofilm bacterian fixat tehnologie are la bază dezvoltarea și fixarea unor populații complementare de bacterii aerobe, pe un suport de plastic intensiv aerat, eliminând necesitatea recirculării nămolului activat. SAM constă în mici piese de formă rotundă fabricate din material plastic, special, cu densitatea apropiată de cea a apei. Aceasta permite SAM să plutească liber “între ape”, iar datorită mișcării permanente de revoluție și a formei rotunde, să nu permită aderarea nămolului fiind un mediu necolmatabil – autocurățitor. De reținut este că numai 1 m3 de SAM oferă o suprafață de expunere, respectiv de fixare pentru microorganisme de 850 m2. În cadrul proiectului s-a utilizat SAM brevetat de către DFR Systems SRL în cadrul unor proiecte anterioare de cercetare, maximizându-se astfel gradul de noutate și asigurându-se sustenabilitatea proiectelor de cercetare anterioare. S-au utilizat rezultate anterioare obținute din cercetare care deja sunt transpuse pe piață – modele innovative de SAM sunt deja comercializate de către DFR Systems SRL.

 1. Treapta fotocatalitică. Echipamentul cu UV comercializat anterior de catre DFR Systems S.R.L. pentru dezinfecția apei s-a introdus, cu ajutorul partenerului UPB, în cadrul unei trepte de fotocataliza. Treapta fotocatalitică utilizeaza nanoparticule semiconductoare de TiO2 pe suporturi care plachează pereții echipamentului. Astfel nanoparticulele semiconductoare de TiO2 (cu rol de catalizator) în prezența radiației UV asigură o degradare ridicatată a poluanților organici remaneți după treapa de biodegradare biologică cu SAM.În acest fel s-au obținut eficiențe de indepărtare a poluanților sporite (de la 70-85% pentru treapta cu SAM) la peste 95% în cadrul tehnologiei mixte/combinate.