Fluensys | Apiflot
934
page-template-default,page,page-id-934,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Apiflot

Cercetări teoretice şi experimentale pentru conceperea unei tehnologii de epurare avansată (prin flotaţie) a apelor puternic încărcate

Informații generale:

Program finanțare: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară: AP2: COMPETITIVITATE PRIN CDI
Operaţiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi“
Tipul proiectului: Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi
Acronim: APIFLOT
Nr. contractului: 187/30.06.2010
ID/SMIS: 437/11788
Aria tematică a proiectului:  4. Mediu

Partener:

Universitatea Politehnică din București

Alte informații:

Coordonator: DFR Systems SRL
Director proiect: CSIII ing. Gabriel Petrescu
Data începerii proiectului: 30/06/2010
Perioada de implementare: 30/06/2010 – 29/04/2011

Documente utile:

Broșura APIFLOT

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conceperea și proiectarea unei instalații de epurare performantă, foarte compactă, care poate rezolva problema apelor uzate puternic încărcate. S-a folosit o tehnologie eficientă – flotația artificială prin presurizare.

Obiective specifice:

  • studiul literaturii de specialitate pentru evaluarea situaţiei actuale şi a ultimelor realizări din domeniu;
  • concepţia unei staţii de epurare destinată apelor uzate puternic încărcate care să poată fi transportată pe trailer şi care este prevăzută cu o treaptă specială de flotaţie;
  • proiectarea staţiei de epurare şi în principal a treptei de flotaţie;
  • proiectarea treptei de flotaţie (şi a staţiei de epurare monobloc) din punct de vedere hidraulic (determinarea diametrului optim pentru conductele ce formează circuitele de apă uzată, de aer şi de nămol precum şi pierderile de presiune care au loc pe aceste circuite de conducte. Pierderile de presiune sunt necesare pentru alegerea corectă a echipamentelor ce vor intra în alcătuirea staţiei de epurare);
  • realizarea unui model experimental pe care să fie efectuate teste complexe şi care să certifice tehnologia propusă.

Rezultate:

  • Studiu documentar. S-a urmărit identificarea condițiilor necesare obținerii unei ape epurate cu o calitate cât mai bună care să respecte normativele NTPA. Flotația reprezintă procesul de epurare a apelor uzate ce are drept scop îndepărtarea substanțelor lichide sau solide (în special a fracțiunilor ușoare, ca uleiurile si grăsimile) din faza lichidă. De asemenea, este redus într-o mare măsură și conținutul de CBO5 și CCOCr. Separarea se realizează prin introducerea unor bule fine de gaz (aer) în faza lichidă.
  • Realizare model de laborator. Elementul esențial al instalației de flotație, din proiectul de față, îl reprezintă capsula de presurizare unde apa vine în contact cu aerul comprimat care se dizolvă în masa de apă. Epurarea mecanică, din cadrul treptei de flotație, se realizează cu ajutorul unui decantor. Cea mai bună variantă a fost realizarea unui decantor lamelar, deoarece are o eficiență ridicată și o amprentă la sol redusă.

Treaptă de flotație
Treaptă de flotație dezvoltată în cadrul proiectului

  • Testare/experimentare. Instalația de flotație s-a testat “in situ”, pentru determinarea cât mai exactă a eficienței.
  • Protejarea drepturilor intelectuale. Rezultatele cercetărilor industriale sunt protejate prin 2 brevete de invenție.

Brevet nr. 126399/30.07.2014, „Decantor final aferent unei instalaţii de flotaţie cu presurizare”.
Autori: Bogdan Năsărîmbă-Grecescu, Gabriel Petrescu, Ioana Corina Moga

Brevet nr. 126396/30.12.2013, „Capsulă de presurizare pentru instalaţie de flotaţie”.
Autori: Bogdan Năsărîmbă-Grecescu, Gabriel Petrescu, Ioana Corina Moga

Brevet 126399
Brevet 126396

  • Diseminare. Rezultatele obținute și tehnologia propusă au fost larg mediatizate, prin publicații în reviste de specialitate și participări la conferințe naționale / internaționale, saloane, târguri și expoziții.

Indicatorii proiectului:

Indicatori Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Indicatori de realizare
Cheltuieli eligibile finanţate public pentru proiect (lei) 0 116.880
Locuri de muncă nou create în CD datorită proiectului 0 1
Realizare modele matematice pentru implementarea în programe de simulare 0 2
Instalaţie demonstrator (decantor şu treaptă de flotaţie) 0 1
Elaborare pliante (4 pagini color) 0 250
Elaborare broşuri de prezentare tehnologie şi instalaţie (8 pagini) 0 250
Indicatori de rezultat
Locuri de muncă create nou create datorită proiectului total 0 6
Cereri de brevete rezultate din proiect 0 2
Publicaţii ştiinţifice rezultate din proiect 0 3
Contribuţia financiară privată a solicitantului la proiect (cheltuieli eligibile şi neeligibile) (lei) 0 132.180
Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei) 0 116.880

Valoarea totală a proiectului

(defalcată în contribuție UE si națională):

Nr. crt. Componente ale bugetului proiectului Valoare (lei) Sursa de finanțare
I
(I = II+III)
Valoarea totală a proiectului 404.900 FEDR, BS și fonduri proprii
II Valoarea neeligibilă a proiectului 15.300 Fonduri proprii
III Valoarea eligibilă a proiectului 389.600 FEDR, BS și fonduri proprii
III.1 Asistența financiară nerambursabilă solicitată 272.720 85% FEDR (697.803,56 lei)
15% BS (123.141,81 lei)
III.2 Contribuția eligibilă a solicitantului 116.880 Fonduri proprii