Fluensys | APIFLOT II
653
page-template-default,page,page-id-653,page-child,parent-pageid-1212,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

APIFLOT II

Tehnologie îmbunătățită de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate

Informații generale:

Acronim: APIFLOT-II
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0183
Nr. contractului: 25 PTE
Domeniu: 4.2 – Tehnologii de depoluare

Alte informații:

Data începerii contractului: 06/10/2016
Data încheierii contractului: 05/10/2018
Durata proiectului: 24 luni
Numărul instituțiilor implicate: 3

VALOARE PROIECT:
Buget proiect

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal al prezentei propuneri îl reprezintă conceperea și proiectarea unei tehnologii îmbunătățite de epurare prin flotație, performantă, care să poată rezolva problema apelor uzate puternic încărcate, plecând de la modelul deja existent la SC DFR Systems SRL la nivel de laborator (TRL4). Soluția propusă constă într-o tehnologie de epurare modernă, bazată pe principiul flotației artificiale cu aer dizolvat care va fi intensificată prin procedee de ultimă generație.

Proiectul are la baza necesitatea realizării unei tehnologii îmbunătăţite de epurare prin flotaţie a apelor puternic încărcate de către SC.DFR. Systems SRL în colaborare cu partenerii UPB şi INMA. Obiectivul principal al prezentei propuneri este conceperea şi proiectarea unei tehnologii îmbunătăţite de epurare prin flotaţie, performantă, care să poată rezolva problema apelor uzate puternic încărcate, plecand de la modelul deja existent la SC DFR Systems SRL la nivel de laborator (TRL4). Solutia propusă consta într-o tehnologie de epurare modernă, pe principiul flotaţiei artificiale cu aer dizolvat puternic care va fi intensificată de adaugarea nanomaterialelor şi epurarea biologică cu peliculă ataşată pe suport artificial. Se intenţionează atingerea parametrilor de descărcare sub limita prevăzută de normele în vigoare (NTPA 001/NTPA002) în scopul protejarii pe termen meniu și lung a mediului inconjurator. în urma realizarii proiectului, pentru validarea tehnologiei propuse, se va realiza o statie de epurare cu capacitatea de 24 m3/zi care va functiona pe principiul flotației artificiale cu aer dizolvat. În cadrul consortiului în colaborare efectiva, fiecare partener va fi responsabil cu realizarea câte unui echipament de bază din cadrul instalatiei propuse. Astfel se vor proiecta și realiza urmatoarele echipamente: capsula presurizare, sistem dozare nanoparticule și decantor lamelar cu sistem de difuzie aferent treptei de flotație.

Rezultate estimate:

 • elaborarea specificației tehnice de realizare a tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate;
 • proiectare, realizare documentație de execuție și execuția propriu-zisă a prototipurilor de echipamente din cadrul tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate;
 • experimentarea și validarea tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate prin efectuarea de teste complexe care să valideze nivelul TRL 6 atins de tehnologia propusă.

Etapa 1 - 2016

Activități de diseminare:

Activitățile de diseminare a proiectului au constat în participarea la simpozioane si conferințe. Conform planului de realizare aceste activități au fost realizate în comun cu ceilalți parteneri ai proiectului, respectiv P1 – UPB și P2 – INMA. În acest sens, rezultatele proiectului și proiectul au fost diseminate în cadrul:

Imagini de la Simpozionul ISB-INMA TEH’ 2016

ISB-INMA TEH’ 2016 International Symposium, organizat în perioada 27 – 29 octombrie 2016

Simpozionul internațional a avut loc la București, iar membrii echipei de cercetare au participat cu un poster. În continuare se prezintă dovezile care confirmă diseminarea APIFLOT-II.

Programul conferinței
Poster

5th International Conference on Advanced material Engineering & Technology (ICAMET 2016)

Conferința a avut loc în Taiwan în perioada 8 – 9 Decembrie 2016. Membrii echipei de cercetare au participat cu articolul “Improved Dissolved Air Flotation Technology for Highly Polluted Wastewaters”, autori: Ioana Corina MOGA (CO – DFR), Ileana Cristina COVALIU (P1 – UPB), Mihai Gabriel MATACHE (P2 – INMA).

Scrisoarea de acceptare a articolului

Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2016

În cadrul salonului internațional de inventică membrii echipei de cercetare au participat cu un poster de prezentare al proiectului. Titlul posterului este “Improved flotation treatment technology for heavily loaded wastewaters”, autori: Gabriel Petrescu, Mihai Gabriel Matache, Ileana Cristina Covaliu, Iulian Voicea, Gigel Paraschiv, Alina Diana Diaconu, Bogdan-Dumitru Nasarimba-Grecescu, Ioana Corina Moga.

Scrisoarea de acceptare a posterului

Etapa 2 - 2017

În cadrul Etapei II, intitulată „Proiectare, realizare documentație de execuție și execuție a prototipurilor de echipamente din cadrul tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate”, partenerii proiectului au atins toate obiectivele prevăzute în planul de realizare, chiar depășind o parte dintre indicatorii asumați. Astfel, în tabelul următor se prezintă sintetic rezultatele obținute.

I. Articole publicate/în curs de publicare în reviste ISI:

 1. Moga Ioana Corina, Covaliu Ileana Cristina, Matache Mihai Gabriel, Doroftei Bogdan-Iulian, Highly Polluted Wastewaters Treatment by Improved Dissolved Air Flotation Technology, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 209, pg. 1-5, DOI: 10.1088/1757-899X/209/1/012110 (http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/209/1/012110)
 2. Covaliu Ileana Cristina, Moga Ioana Corina, Matache Mihai Gabriel, Eugeniu Vasile, Petrescu Gabriel, Effect of CuFe2O4 Nanoparticles on Fronth Stability in Wastewater Treatment by Flotation, Revista de Chimie – scrisoare de acceptare spre publicare
 3. Radu Popa, Ioana Corina Moga, Mihai Rissdorfer, Mădălina Lucia Georgiana Ilis, Gabriel Petrescu, Nicolai Crăciun, Mihai Gabriel Matache, Cristina Ileana Covaliu, Gheorghe Stoian, Duckweed utilization for fresh water conservation (management) in recirculated aquaculture systems, International Journal of Conservation Science, volume 8, Issue 4, pg. 715 – 722 (http://www.ijcs.uaic.ro/public/IJCS-17-68_Popa.pdf)
 4. Moga Ioana Corina, Matache Mihai Gabriel, Covaliu Ileana Cristina, Advanced Wastewater Treatment Stage for Textile Industry, Industria Textila – scrisoare de acceptare spre publicare

II. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale:

 1. Covaliu Ileana Cristina, Ionescu Mariana, Petrescu Gabriel, Moga Ioana Corina, Diaconu Alina Diana, Paraschiv Gigel, Matache Mihai Gabriel, Effects of Oxide Nanomaterials Used in Flotation Process in Wastewater Treatment, Riscuri si Catastrofe, vol. 20 (XVI), 2017, pg. 185-193, DOI 10.24193/RCJ2017_14 (http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/eng/index.htm)
 2. Voicea Iulian Florin, Matache Mihai Gabriel, Soricǎ Cristian Marian, Gageanu Iuliana, Moga Ioana Corina, Petrescu Gabriel, Covaliu Ileana Cristina, Atanasov Atanas, Wastewater treatment through the flotation process, ISN-INMA TEH Agricultural and mechanical engineeering – proceedings, vol. 7, 2017, pg. 805 – 812
  (http://isb.pub.ro/isbinmateh/2017/Symposium_Programme_2017.pdf)
 3. Covaliu Ileana Cristina, Paraschiv Gigel, Biris Stefan Sorin, Gageanu Iuliana, Moga Ioana Corina, Matache Mihai Gabriel, Toma Laura, Nanoparticles Application in Wastewater Treatment by Flotation, ISN-INMA TEH Agricultural and mechanical engineeering – proceedings, vol. 7, 2017, pg. 629 – 632 (http://isb.pub.ro/isbinmateh/2017/Symposium_Programme_2017.pdf)
 4. Covaliu Ileana Cristina, Zabava Bianca, Toma Laura, Ilie Filip, Vladut Nicolae Valentin, Matache Mihai Gabriel, Moga Ioana Corina, Paraschiv Gigel, Biris Stefan Sorin, Nanotechnology Applied in Wastewater Treatment Field, Proceedings 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2017, 2017, pg. 193 – 196. (http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/web-proc.pdf)

III. Participări la conferințe naționale și internaționale:

 1. International Conference TexTeh VIII, 19-20 Octombrie 2017, București, România
  http://www.certex.ro/texteh8/en/
  http://www.certex.ro/texteh8/en/conference
  Lucrarea prezentată: “Advanced Wastewater Treatment Stage For Textile Industry”. Autori: Moga Ioana Corina, Matache Mihai Gabriel, Covaliu Ileana Cristina

 1. ISB-INMA TEH 2017 International Symposium, 26-28 Octombrie 2017, București, România
  http://isb.pub.ro/
  http://isb.pub.ro/isbinmateh/2017/Symposium_Programme_2017.pdf
  Lucrarea prezentată: “Nanoparticles Application in Wastewater Treatment by Flotation”. Autori: Covaliu Ileana Cristina, Paraschiv Gigel, Biris Stefan Sorin, Gageanu Iuliana, Moga Ioana Corina, Matache Mihai Gabriel, Toma Laura

 1. ISB-INMA TEH 2017 International Symposium, 26-28 Octombrie 2017, București, România
  http://isb.pub.ro/
  http://isb.pub.ro/isbinmateh/2017/Symposium_Programme_2017.pdf
  Lucrarea prezentată: “Wаstewаter Treаtment through the Flotation Process”. Autori: Voicea Iulian Florin, Matache Mihai Gabriel, Soricǎ Cristian Marian, Gageanu Iuliana, Moga Ioana Corina, Petrescu Gabriel, Covaliu Ileana Cristina, Atanasov Atanas
 2. International Conference on Innovative Research ICIR – organizată în cadrul EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and Innovation, 25 – 27 Mai 2016, Iași, România
  Lucrarea prezentată: “Highly Polluted Wastewaters Treatment by Improved Dissolved Air Flotation Technology”. Autori: Moga Ioana Corina, Covaliu Ileana Cristina, Matache Mihai Gabriel, Doroftei Bogdan-Iulian

 1. The International Conference Air And Water – Components of the Environment, 17 – 19.03.2017, Cluj-Napoca, România
  http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/2017/Program%20CAA%202017.pdf
  Lucrarea prezentată: “Effects of oxide nanomaterials used in flotation process”. Autori: Covaliu Ileana Cristina, Ionescu Mariana, Petrescu Gabriel, Moga Ioana Corina, Diconu Alina Diana, Paraschiv Gigel, Matache Mihai Gabriel
 2. ICWREP 2017: 19th International Conference on Water Resource and Environmental Protection, 21 – 22.08.2017, Londra, Anglia
  Lucrarea prezentată: “Wastewater Treatment by Flotation Using Nanomaterials”. Autori: Covaliu Ileana Cristina, Paraschiv Gigel, Biris Stefan, Vasile Eugen
 3. 10th International Conference on Materials Science & Engineering, 08 – 10.03.2017, Brașov, România
  http://www.bramat.ro/uploads/7/7/4/0/77408170/program_bramat2017y.pdf
  Lucrarea prezentată: “Oxide nanomaterials: synthesis, mechanistic studies and technological innovation in wastewater treatment by flotation”. Autori: Covaliu Ileana Cristina, Paraschiv Gigel, Moga Ioana Corina, Matache Mihai Gabriel
 4. 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2017, 08 – 10.06.2017, Moieciu de Sus, România
  http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/web-proc.pdf
  Lucrarea prezentată: “Nanotechnology Applied in Wastewater Treatment Field”. Autori: Covaliu Ileana Cristina, Zăbavă Bianca, Toma Laura, Ilie Filip, Vladut Nicolae Valentin, Matache Mihai Gabriel, Moga Ioana Corina, Paraschiv Gigel, Biriș Ștefan

IV. Activități de diseminare 2018:

 1. Lucrare acceptată spre publicare în Proceedings of 46th International Symposium on Agricultural Engineering, Croația, ISI Proceedings
  Lucrarea prezentată: „Flotation System for Agricultural Wastewater Treatment”. Autori: Matache Mihai Gabriel, Moga Ioana Corina, Covaliu Ileana Cristina, Voicea Iulian, Perșu Ioan Cătălin.

V. Participări la saloane de inventică, expoziții:

 1. EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and Innovation, 25 – 27 Mai 2016, Iasi, România. În cadrul Salonului de inventică DFR Systems a participat cu stand propriu, unde a prezentat 1 poster pentru proiectul APIFLOT II.

 1. International Warsaw Invention Salon – IWIS 2017, 09 – 11 Octombrie 2017, Varșovia, Polonia. În cadrul Salonului de inventică IWIS DFR Systems a participat cu 1 poster pentru proiectul APIFLOT-II – posterul a fost afișat în cadrul standului Forumului Inventatorilor Români (FIR).

VI. Realizare și prezentare postere:

S-au realizat 3 postere care au fost prezentate în cadrul:

 • EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and Innovation, 25-27 Mai 2016, Iași, România;
 • International Warsaw Invention Salon – IWIS 2017, 09-11 Octombrie 2017, Varșovia, Polonia;
 • MATCHMAKING „Realităţi şi Perspective Privind Transferul Rezultatelor Cercetărilor Obţinute de Institutele Naţionale de Cercetare-Dezvoltare” 6 – 7 decembrie 2017, București, România.

VII. Premii obținute:

2017 – Medalia de argint obținută în cadrul International Warsaw Invention Show, IWIS, 09-11 September, Warsaw, Poland
2017 – Medalia de aur obținută în cadrul Salonului EUROINVENT 2017 (European Exhibition of Creativity and Innovation)
2017 – Premiul acordat d-nei Covaliu Ileana Cristina pentru cea mai bună prezentare orală în cadrul 19th International Conference on Water Resource and Environmental Protection, 21 – 22.08.2017, Londra, Anglia

Etapa 3 - 2018

Etapa III – Experimentarea și validarea tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate

Obiective Etapa III

 • testarea și validarea tehnologiei îmbunătățite de epurare;
 • cerere de brevet de invenție;
 • diseminarea pe scară largă a rezutatelor obținute.

Obiectivele etapei

Obiectivul principal al proiectului este conceperea și proiectarea unei tehnologii îmbunătățite de epurare prin flotație, performantă, care să poată rezolva problema apelor uzate puternic încărcate, plecând de la modelul deja existent la SC DFR Systems SRL la nivel de laborator (TRL4).

În cadrul etapei 3/2018, pe baza rezultatelor obținute anterior (etapele 1/2016 și 2/2017) s-au realizat urmatoarele activități:

 • testarea în condiții de laborator a treptei de flotație;
 • optimizarea treptei de flotație;
 • validarea in situ a solutiei tehnologice și determinarea eficienței de epurare comparativ cu o treaptă de decantare clasică;
 • activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

În cadrul activității de Experimentarea tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate, s-au realizat experimentări (în cadrul halei deținută de către Tehno Utilaj Service SRL și în cadrul laboratoarelor UPB și INMA) pentru următoarele prototipuri de echipamente: decantor lamelar și sistem de difuzie; sistem dozare agenți de flotație; capsula de presurizare.

În cadrul activității de Optimizarea procesului de epurare, s-a stabilit regiul de lucru (pe bază de experimente) și s-au realizat câteva modificări ale decantorului lamelar.

În cadrul activității Validarea tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate s-a testat instalația de flotație ca un tot unitar: decantor lamelar si sistem de difuzie; sistem dozare agenti de flotatie; capsula de presurizare. S-a demonstrat eficiența net superioară a soluției propuse față de sistemul clasic de decantare.

 

Validarea tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate s-a realizat prin efectuarea unor experimentări in situ. Astfel treapta de flotație a fost transportat în județul Giurgiu, la stația de epurare gestionată de către Pro Mediu Dunărean SRL. Stația de epurare se află amplsată în incinta Parcului Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord. Pe platforma parcului își desfășoară activitatea câteva fabrici de textile care generează apă uzată cu poluanți proveniți de la vopsirea țesăturilor, în special a blugilor. In acest fel, apa uzată generată de către aceste companii textile este puternic încărcată cu poluanți ce pot fi foarte periculoși pentru mediul înconjurător.

În imaginile 1 și 2 se prezintă momentul descărcării treptei de flotație la stația de epurare. În imaginile 3 – 12 se prezintă câteva detalii din timpul montajului și funcționării treptei de flotație.

Treapta de flotație s-a montat în paralel cu decantorul stației de epurare existent. Astfel în cele 2 decantoare a intrat apă uzată cu aceleași caracteristici. Pro Mediu Dunărean SRL are și un laborator propriu pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei. În cadrul contractului de colaborare încheiat între DFR Systems SRL și Pro Mediu Dunărean SRL s-a specificat și realizarea a 5 seturi de analize pentru determinare eficienței de epurare. Un set de analize a constat din realizarea a 3 buletine de analiză: analiza apei la intrarea în cele 2 decantoare; analiza apei la ieșirea din decantorul experimental; analiza apei la ieșirea din decantorul stației de epurare.

Pe baza seturilor de analize efectuare de căre Pro Mediu Dunarean SRL s-au realizat graficele prezentate în figurile 13-16.

Din analizele efectuate de către Pro Mediu Dunarean SRL rezultă faptul că treapta de flotație este mai eficiență față de decantorul clasic amplasat în incinta stației de epurare.

Ca urmare a tuturor rezultatelor experimentărilor efectuate (în condiții de laborator și în situ), tehnologia îmbunătățită de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate se validează prin dovedirea funcționalității și a eficienței sporite de eliminare a poluanților comparativ cu sistemele clasice de epurare.

Tehnologia îmbunătățită de flotație a fost validată în mediul real (in situ, în cadrul unei stații de epurare existente) atingând astfel nivelul TRL 6.

În cadrul activităților de diseminare, membrii echipei de cercetare din cele 3 instituții partenere au prezentat rezultatele obținute în cadrul diferitelor conferințe naționale și internaționale (prezentări orale și postere), au publicat articole, redactat broșuri de prezentare, elaborat o cerere de brevet de invenței etc.

Termen finalizare etapă conform planului de realizare: 05.10.2018

DISEMINAREA PE SCARĂ LARGĂ A REZULTATELOR

I. Articole publicate/în curs de publicare în reviste ISI:

 1. Cristina Covaliu, Ioana Corina Moga, Mihai Gabriel Matache, Gigel Paraschiv, Eugeniu Vasile, Synthesis And Technological Innovation Of Applying Oxide Nanomaterials In Wastewater Treatment By Flotation, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 374, Conference 1,   (doi:10.1088/1757-899X/374/1/012062)
 2. Mihai Gabriel Matache, Ioana Corina Moga, Cristina Ileana Covaliu, Iulian Voicea, Catalin Persu, Flotation System for Agricultural Wastewater Treatment, Proceedings of the 46th International Symposium Actual Task on Agricultural Engineering, march 2018, ISSN 1848-4425

II. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale:

 1. Voicea Iulian, Moga Corina Ioana, Găgeanu Iuliana, Matache Mihai, Vlăduț Valentin, Covaliu Cristina, Flotation Process in Wastewater Treatment, Proceedings of TE-RE-RD 2018, ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, Editura POLITEHNICA Press, pg. 419-424
 2. Bălan Vică, Voicea Iulian, Găgeanu Iuliana, Cujbescu Dan, Persu Cătălin, Moga Corina, Dilea Mirela, Ungureanu Nicoleta, Covaliu Cristina, Technology for the Recovery of Zootechnical Waste Through the Process of Anaerobic Digestion, Proceedings of TE-RE-RD 2018, ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, Editura POLITEHNICA Press, pg. 165-170
 3. Covaliu Ileana – Cristina, Bruneau Amandine, Kermade Stevan, Paraschiv Gigel, Moga Corina Ioana, Gabriel Petrescu, Matache Mihai Gabriel, Filip Ilie, Wastewater Treatment by Flotation Using Magnetic Nanomaterials, Proceedings of TE-RE-RD 2018, ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941, Editura POLITEHNICA Press, pg. 211 – 214

Conference Proceedings is indexed (BDI) in EBSCO Publishing Databases and INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.

III. Participări la conferințe naționale și internaționale:

 1. International Conference on Innovative Research ICIR – organizată în cadrul EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and Innovation, 17 – 18 Mai 2018, Iasi, România.
  Prezentare poster: “Synthesis and technological innovation of applying oxide nanomaterials in wastewater treatment by flotation”. Autori: Cristina Covaliu, Ioana Corina Moga, Mihai Gabriel Matache, Gigel Paraschiv, Eugeniu Vasile

 1. 46th International Conference „Actual Tasks on Agricultural Engineering”, 27.02 – 01.03.2018, Opatija, Croatia
  http://www.sagriproject.eu/2018/05/07/free-training-programme-for-trainees-in-the-use-of-modern-technologies-2/
  http://atae.agr.hr/Programme_ATAE_2018.pdf
  Lucrarea prezentată: “ Flotation System for Agricultural Wastewater Treatment”. Autori: Mihai Gabriel Matache, Ioana Corina Moga, Cristina Ileana Covaliu, Iulian Voicea, Catalin Persu.

 1. International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2018, 31.05 – 02.06.2018, Drobeta Turnu Severin, România
  http://www.tererd.pub.ro/
  a. Lucrarea prezentată: „Flotation Process in Wastewater Treatment”. Autori: Voicea Iulian, Moga Corina Ioana, Găgeanu Iuliana, Matache Mihai, Vlăduț Valentin, Covaliu Cristina,
  b. Lucrarea prezentată: „Technology for the Recovery of Zootechnical Waste Through the Process of Anaerobic Digestion”. Autori: Bălan Vică, Voicea Iulian, Găgeanu Iuliana, Cujbescu Dan, Persu Cătălin, Moga Corina, Dilea Mirela, Ungureanu Nicoleta, Covaliu Cristina,
  c. Lucrarea prezentată: „Wastewater Treatment by Flotation Using Magnetic Nanomaterials”. Autori: Covaliu Ileana – Cristina, Bruneau Amandine, Kermade Stevan, Paraschiv Gigel, Moga Corina Ioana, Gabriel Petrescu, Matache Mihai Gabriel, Filip Ilie
 2. The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences  ”IC-ANMBES 2018”, May 23-25.05.2018, Brașov, România
  Prezentare poster: „Depollution of wastewaters using nanobiotechnology based on new TiO2 photocatalyst”. Autori: Ecaterina Matei, Cristina Covaliu, Andra Predescu, Andrei Berbecaru, Claudia Dragan, Cristian Predescu

IV. Participări la saloane de inventică, expoziții:

 1. EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and Innovation, 17 – 19 Mai 2016, Iasi, România. În cadrul Salonului de inventică DFR Systems a participat cu stand propriu, unde a prezentat 1 poster pentru proiectul APIFLOT II.

 1. International Warsaw Invention Salon – IWIS 2017, 09 – 11 Octombrie 2017, Varșovia, Polonia. În cadrul Salonului de inventică IWIS DFR Systems a participat cu 1 poster pentru proiectul APIFLOT-II – posterul a fost afișat în cadrul standului Forumului Inventatorilor Români (FIR).

V. Realizare și prezentare postere:

S-au realizat 3 postere care au fost prezentate în cadrul:

 • EUROINVENT / ICIR, 17-19 Mai 2018, Iași, România;
 • TE RR RD, 31.05 – 02.06.2018, Drobeta Turnu Severin, România
 • IC-ANMBES 2018, 23-25.05.2018, Brașov, România

VI. Comunicate de presă

 1. Comunicat de presă pentru finalizare proiect publicat on-line pe site-ul www.comunicatedepresa.reserve.ro
 2. Comunicat de presă pentru finalizare proiect publicat on-line pe site-ul www.publicitare.ro

Linkuri utile:

Contacte:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

http://uefiscdi.gov.ro/

DFR Systems SRL

CS III dr. ing. Ioana Corina Moga

Str. Drumul Taberei 46, bl. OS2, ap. 23, București, 061392
Tel/fax: 021-413.14.39, 021-413.40.91
Email: corinamoga@yahoo.com

Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice, Departamentul de sisteme biotehnice

Conf. dr. ing. chim. Ileana Cristina Covaliu

Splaiul Independenței 313, București, 060042
Tel/fax: 0722791791, 021-3069534
Email: cristina_covaliu@yahoo.com

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA, Departamentul de încercări

CS I dr. ing. Mihai Gabriel Matache

Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 6, București, 013813
Tel/fax: 0727957693, 021-2693273
Email: gabimatache@yahoo.com